Vol 5, No 8 (2016)

August

Table of Contents

Articles

Dr. Rishu Vidhatri, Dr.A. K. Sinha, Dr.Ratna Choudhary, Dr.Trilochan Singh, Dr.M. A. Ansari, Dr.Alok Kumar
PDF
Dr.Chetan N. Mhaske
PDF
Dr. R. G. Anand, Dr. S. Latha Maheswari
PDF
Dr. Kishwor Bhandari, Dr. Kamil Khan, Mrs Sanju Acharya
PDF
Dr Priyambada Panda, Mrs Anugya Aparajita Behera, Dr Sitansu Kumar Panda
PDF
Anila Chacko, Sumita Danda, Vivi M. Srivastava, Gibikote Sridhar
PDF
Dr. Abilesh Kumar, Dr. Baishampayan Goswami
PDF
Dr. Ravindra Alurwar, Dr. Mrs Pallavi Alurwar, Dr. Pranay Gandhi
PDF
Dr. Rizwan Ali A Shivji, Dr. Pranay Gandhi
PDF
Dr Inayat Panda, Dr HARSHAD G. ARGEKAR
PDF
Dr. Shampa Das, Dr. Aman Kumar, Dr. Rupali choudhury
PDF
Dr. Sameer Mhatre, Dr. Subhashchandra Daga
PDF
Dr T. M. Mani, Dr L. Dhanaraj, Dr Christina Mary P Paul, Dr Agalya L, Dr Ajinraj FM
PDF
Muthu Shenbagam, B. Dhanalakshmi
PDF
Dr. Bibhas DasGupta
PDF
Dr. Krishna Sharma, Mahabala P
PDF
Mrs. JEELU SUSAN GEORGE, Mrs. JISHA JOSE M
PDF
Dr.V.P.Mohan Gandhi M. S Ortho, Dr.A. Senthil Kumar, Dr.C. Dhanesh Prasad
PDF
Dr. Lakshmi Prakash, Prof. Dr. C. Anuradha
PDF
Dr Shaival Dalal, Dr Mohit Patel
PDF