Vol 6, No 9 (2016)

September

Table of Contents

Articles

Dr A V Varsha, Dr M D Gopalakrishna, Dr Shyamsunder Kamath
PDF
Anila Chacko, Sumita Danda, Gibikote Sridhar, Vivi M. Srivastava
PDF
Chetram Meena, Dr. G. S. Toteja, Dr. Kumud Bala, Dr.S. S. Mohanty
PDF
Dr Afroz khan, Dr rayees ahmad sofi, Dr Asif vakil
PDF
Dr. R. Shanthimalar, Dr. Lakshmi Prakash
PDF
Dr. C. Anuradha, Dr. Lakshmi Prakash
PDF
Verma SK, Kumar S, Yadav KK
PDF
Dr.saurabh patel, Dr .akash makadia
PDF
Dr Aparna Bagle, Dr. Anil kumar, Dr.Amit malik, Dr. Adhitya Vishnu, Dr. Nirav bhalodia
PDF
Dr. Narayan Sinha, Dr. Anant Prasad Choudhary
PDF
DR. P. Musakhan, DR. S. Sreevani, DR. K.S. Amaravathi, DR. M. Bhargavi Devi
PDF
Dr. K.R.S. PRASAD RAO, Dr.V. JANAKI
PDF
Dr.Rao Shailaja V, Raut Sanjay S
PDF
Virendra Kumar, Prof. Sanjay Melhotra, Prof. R. C. Ahuja, Prof. A. K. Viash
PDF
Dr.Stalin. S, Dr.Annamalai vijayaraghavan
PDF
Dr. K. S. Amaravathi, Dr. G. Balaraju, Dr. P. Sakuntala, Dr. S. Sreevani
PDF
Dr. K. M. Garg, Dr. M. K. Gupta
PDF
Dr. Sunita Patel, Dr. Abhay Mudey, Dr Smrutiranjan Nayak, Dr. Meenakshi Khapre
PDF
Padmaja Mekala, Shobha Jagdish Chandra U
PDF
U.Shobha Jagdish Chandra, M. Padmaja
PDF
Herman Kelting
PDF