MEASUREMENT OF PUBLIC SECTOR DECENTRALIZATION UNDER THE LIGHT OF GLOBAL TRENDS

Asst. Prof. Adnan ERDAL

Abstract


Changing in public finance that driven by globalization has increased the importance of the concept of decentralization.
Decentralization is getting empower on subnational administration to its own public spending and utilization of tax income. By
generating income flow and expenditure through subsidiarity, local government affects on both public spending and taxes.
In this study, after brief explanation on concepts, their affect will be evaluated within framework of taxes and spending.


Keywords


Decentralization, Financial Localization, Public Finance.

Full Text:

PDF

References


Abdelhak, F., Jihyun C., Jingqiang D., Valerie S.; “Measuring Decentralization and The Local Public Sector: A Survey Of Current Metodologies”, Urban Institute Center On International Development and Governance, IDG Working Paper, No: 2012-01, March, 2012.

Acar,İ. A., Kitapcı İ.; “Bir Mali Yerelleşme Deneyimi Olarak İsveç”, Maliye Dergisi,Sayı: 157, Temmuz-Aralık, 2009, p.85-104.

Akai, N.; “The Role Of Decentralisation Indicators In Emprical Research”,OECD Fiscal Federalism Studies, 2013, p.62-64,http://www.keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/governance/measuring-fiscal-decentralisation_9789264174849-en#page65, (Date Accessed: 19.11.2013).

Bilgiç, V. K., Gül S. K.; “Türkiye’de Yerelleşme Politikaları”, VII. Kamu Yönetimi Forumu: Küreselleşme Karşısında Kamu Yönetimi Bildiriler Kitabı,2010, p.612-626. http://gear.pol.tr/Yrd.Do%C3%A7.%20Dr.S.Kenan%20G%C3%9CL1/Yerelle%C5%9Fme%20Politikalar%C4%B1.pdf, (Date Accessed: 13.10.2013).

Crucq,P., Hemminga H.; “Decentralization and Economic Growth per capita in Europe”, Publications of the Science Shop of Economics and Business,2007, ISBN 978-90-5803-072-6.

Dziobek, C., Mangas C. G., Kufa P.; “Measuring Fiscal Decentralization – Exploring The IMF’s Databases”, IMF Working Paper,WP/11/126, June, 2011.

Ebel, R. D., Yılmaz S.; “On The Measurement and Impact Of Fiscal Decentralization”, Policy Research Working Paper 2809,The World Bank, March, 2002.

Egeli, H., Diril F.; “Türkiye’de Yerel Yönetimlerde Mali Özerklik Ve Vergilendirme Yetkisi”, Sayıştay Dergisi,Sayı: 84, Ocak-Mart, 2012, p. 25-44.

Karabacak Nacar B.; “ Mali Yerelleşme Alanında Ortaya Çıkan Yeni Yaklaşımlar: Kuşaklar Arası Çatışma Mı?”, Maliye Dergisi,Sayı: 163,Temmuz-Aralık, 2012. ss.389-415.

Kee,J.E.; “Fiscal Decentralization: Theory As Reform”, 2003, s.26, http://www.gwu.edu/~clai/working_papers/James%20Kee%20Fiscal%20Decentralization%20paper%202003.pdf, (Date Accessed: 17.11.2013).

Kovancılar, B., Miynat M., Bursalıoğlu S. A.; Kamu Maliyesinde Küresel Değişimler,Gazi Kitabevi, 2007.

Olgun,H.; “Türkiye’de Büyükşehir Belediyelerine Küre-Yerelleşme (Glocalization) ve Yerellik (Subsidiarity) Kavramları Çerçevesinde Bir Bakış”, Sosyo Ekonomi,Yıl: 3, Sayı: 5, 2007/1, p.109-118.

Özdemir, A. R. ; “Desentralizasyon Kamu sektöründeki Hantallaşmayı Önler mi? Bir OECD Panel Verileri Regresyon Analizi”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,Sayı: 17, Yıl: Nisan 2007, http://sbe.dumlupinar.edu.tr/17.htm, (Date Accessed: 26.10.2013).

Rodden, J.; “Reviving Leviathan: Fiscal Federalism and The Growth Of Government”, International Organization,57,Fall 2003, DOI: 10+10170S0020818303574021, http://web.mit.edu/jrodden/www/materials/Leviathan.pdf, (Date Accessed: 22.11.2013).

Rondinelli,D.; “What is Decentralization?” Edited by: Jennie Litvack and Jessica Seddon Decentralization Briefing Notes,World Bank Institute Working Papers,1998,http://info.worldbank.org/etools/docs/library/8680/Decentralization%20Briefing%20Notes.pdf, (Date Accessed: 20.10.2013).

Sakınç, S.; “Vergilendirme Yetkisinin İdarelerarası Tahsisi ve Türkiye Uygulaması”, Anayasal Mali Düzen XIII. Maliye Sempozyumu,Marmara Üniversitesi Maliye Araştırma ve Uygulama Merkezi, Yayın No: 12, 2000, İstanbul.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.